PROJEKTĒŠANA

Projektēšana

SIA “TESLA” piedāvā veikt šādus projektēšanas darbus:

 • Līdz 1kV kabeļu līniju projektēšana
 • Līdz 1kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līnijas projektēšana
 • Elektropārvades kabeļlīniju no 1 līdz 20kV projektēšana
 • Gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līniju no 1 līdz 20kV projektēšana
 • 1–20kV transformatoru apakšstaciju, komutācijas un sadales punktu projektēšana
 • Dzīvojamo un sabiedrisko ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas projektēšana
 • Ražošanas ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas projektēšana
 • Dīzeļelektrostacijas ar jaudu līdz 500kW projektēšana
 • Būvju zibensaizsardzības (pasīvās) projektēšana
 • Automātikas un elektroiekārtu vadības ietaises projektēšana
 • Elektrisko staciju elektrisko daļu ar jaudu līdz 2MW projektēšana

SIA “TESLA” nodarbojas ar elektroietaišu projektēšanu ietaisēs ar spriegumu līdz 20kV, kā arī veic AS “Sadales tīkls” projektēšanas darbus pēc privātpasūtījumiem kopš 2007. gada.

Jautājumu gadījumā

būsim priecīgi palīdzēt!