Elektroapgādes tīklu izbūve, rekonstrukcija, renovācija un remonta darbi

SIA “TESLA” speciālisti piedāvā veikt šādus elektroapgādes darbus:

SIA “TESLA” veic iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu izbūvi, rekonstrukciju, renovāciju un remonta darbus līdz 20kV spriegumam

Iekšējā un ārējā elektroapgāde ietver dažāda veida elektroapgādes risinājumus, kas nodrošina funkcionālu un efektīvu objekta darbību – apgaismojuma tīkli, iekštelpu un ēku apgaismojums, spēka tīkli, elektrosadales, zemsprieguma un augstsprieguma kabeļu tīkli, transformatoru punkti, sadales un uzskaites mezgli.

Elektromontāžas darbu laikā liela uzmanība tiek pievērsta darba izpildes kvalitātei. Darbu izpildei nepieciešamo materiālu iegāde tiek veikta tikai no sertificētiem piegādātājiem. To iegāde notiek saskaņā ar tehnoloģiskajām kartēm un ražotāja rekomendācijām. SIA “TESLA” iegādājas tikai tādus materiālus, kuru atbilstību apstiprina attiecīgie sertifikāti. Darbu izpilde notiek, ievērojot visus likumus un normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos normatīvos aktus un nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz darbiem to izpildes laikā.

Jautājumu gadījumā laipni palīdzēsim!

14. jūlijā vebinārs!

Nosūtīsim pieslēgšanās instrukcijas epastā.