Uzņēmuma princips - Strādāt uz rezultātu un sadarboties tikai ar labākajiem nozares speciālistiem

5/5
SIA “TESLA” savu darbību uzsāka 2007. gadā un veiksmīgi darbojas enerģētikas nozarē arī šobrīd

SIA “TESLA”, pildot tam uzticētos elektromontāžas darbus, lielu uzmanību pievērš darba izpildes kvalitātei. Izpildāmajiem darbiem nepieciešamo materiālu iegāde un izgatavošana tiek veikta tikai no sertificētiem piegādātājiem un sertificētās rūpnīcās. 

Darbu izpilde notiek, ievērojot visus likumus un normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos normatīvos aktus un nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz darbiem to izpildes laikā. Tādas pašas prasības tiek izvirzītas arī sadarbības partneriem un apakšuzņēmējiem, ar kuriem firmai ir noslēgts līgums par savstarpējo sadarbību.

SIA "Tesla" personāla sertifikāti

Veiksmīga darba un sadarbības pamatā ir

ATTĪSTĪBA

Mēs nodrošinam saviem darbiniekiem regulārus kvalifikācijas paaugstināšanas paskākumus

PIEREDZE

Kopš 2007 gada msu kompānija veiksmīgi realizēja 600 projektus, dažāda tipa un sarežģītuma pakāpes

UZTICAMĪBA

Mūsu nemainīgie principi darbā ir - cieņa kolektīvā, pozitīva attieksme un rezulāts​

VĪZIJA

Mēs nemitīgi analizējam kustību ekonomikas un enerģētikas jomā, sekojam mūsdienu tendencēm

Mēs uzskatam, kā ziedot ir svarīgi

Ziedošana ir svarīga sociālās dzīves sastāvdaļa. Mēs regulāri ziedojam labdarības organizācijās un aicinam to darīt kopā ar mums
SIA "Tesla" ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecibas kameras biedrības loceklis