Īss ieskats par mums, saules paneļiem un Mūkusalas Biznesa Centru.