Elektromontāža, Elektroinstalācija, Projektēšana, Energobūvniecība, Saules enerģija

SIA “TESLA” veic iekšējo un ārējo elektroapgādes un elektroinstalācijas tīklu izbūvi līdz 20kV, iekšējo un ārējo elektrotīklu projektēšanu līdz 20kV, dzelzceļa infrastruktūras izbūvi, saules elektrostaciju projektēšanu un izbūvi

PAKALPOJUMI

Līdz 1kV kabeļu līniju projektēšana
Elektropārvades kabeļlīniju no 1 līdz 20kV

Uzņēmumiem un mājsaimniecībām
Individuālie risinājumi, kvalitāte, labas cenas

Apakšstaciju un sadales punktu izbūve
Gaisvadu un kabeļu līniju līdz 20kV izbūvie

Ārējas un iekšējas zibensaizsardzības, zemējuma kontūra projektēšana un uzstādīšana

Uzņēmumiem un mājsaimniecībām
Individuālie risinājumi, labākās cenas un kvalitāte

Uzņēmumiem un mājsaimniecībām
Individuālie risinājumi, pieejamas cenas kvalitātel

Elektroenerģijas kvalitātes un patēriņa analīze
energoefektivitātes uzlabošanas risinājumi

Izolācijas un zemējuma pretestības mērījumi,
kabeļu trases noteikšana, mērījumi ar termokameru

Realizētie projekti

Enerģētikas jomā mums uzticās vairāk nekā 300 klientu no Latvijas, kā arī no ārvalstīm

Mūsu partneri