Elektromontāža, Elektroinstalācija, Projektēšana, Energobūvniecība, Saules enerģija

SIA “TESLA” veic saules elektrostaciju projektēšanu un izbūvi, iekšējo un ārējo elektroapgādes un elektroinstalācijas tīklu izbūvi līdz 20kV, iekšējo un ārējo elektrotīklu projektēšanu līdz 20kV, dzelzceļa infrastruktūras izbūvi

PAKALPOJUMI

Elektroenerģijas kvalitātes un patēriņa analīze
energoefektivitātes uzlabošanas risinājumi

Izolācijas un zemējuma pretestības mērījumi,
kabeļu trases noteikšana, mērījumi ar termokameru

Realizētie projekti

Enerģētikas jomā mums uzticās vairāk nekā 300 klientu no Latvijas, kā arī no ārvalstīm

Mūsu partneri